Reklamační řád

Reklamace v zákonné lhůtě do 14 dní od dodání zboží

Zboží nám můžete zaslat zpátky do 14 dnů od jeho přijetí. Stačí vyplnit formulář níže o odstoupení od smlouvy, ten nám můžete zaslat jak na e-mail, tak případně vytištěný přiložit k balíku s daným zbožím, nebo nám jej přivést osobně spolu se zbožím, forma doručení záleží jen na Vás.

Formulář odstoupení od smlouvy

Vaše právo odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte nás o svém odstoupení od této smlouvy informovat (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy výše před uplynutím příslušné lhůty.

Reklamace poškozeného zboží do 2 let od zakoupení zboží

V případě problému se zbožím nás neváhejte kontaktovat, zajišťujeme záruční opravy zboží, které prodáváme a díky naším zkušenostem Vám dokážeme poradit s jakýmkoli problémem. V případě uznání reklamace provedeme opravu zboží do 30ti dnů, případně dle domluvy. Máme možnosti různých variant, vyměníme zboží za nepoškozený kus, provedeme záruční opravu a nebo Vám vrátíme peníze.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Spousty dílů držíme skladem a proto zvládáme případné opravy zboží mnohem dříve, než-li do zákonných 30ti dní.

Korespondenční adresa pro zaslání zboží k reklamaci

Viz korespondenční adresa na: www.autoradia-most.cz/kontakt/

Zboží musí být vráceno v původním nepoškozeném stavu a řídí se našimi obchodními podmínkami.

O celém průběhu Vaší reklamace Vás budeme informovat.

Níže si také můžete stáhnout reklamační formulář, který nám můžete zaslat e-mailem nebo vytištěný spolu s reklamovaným zbožím.

Formulář pro reklamaci

Zaslání zásilky zpět k nám zdarma

Abychom Vám co nejvíce usnadnili nepříjemnou situaci ohledně reklamace nebo nevhodného zboží, můžete využít zaslání zásilky přes jakoukoli pobočku Zásilkovny (seznam Vašich nejbližších poboček naleznete na www.zasilkovna.cz/pobocky), zboží stačí zabalit a nahlásit na pobočce kód pro zpětnou zásilku 95582164.

Tento kód stačí nahlásit pro vytvoření zpětné zásilky, obsluha za Vás vytiskne přepravní štítek a o vše se již postará.

Přes tento kód máte jistotu, že nemusíte nic platit a zásilka k nám během následujících dnů bez problému dorazí.

Ideálně nám jen přibalte jeden ze dvou formulářů výše, případně jej zašlete e-mailem, nebo nám o zpětné zásilce zavolejte.